About Gelato
  • 26 June 2017
  • 1715
  • 0
ไอศกรีมเจลาโต้  เป็นอย่างไร ต่างจากไอศกรีมทั่วไปอย่างไร ไอศกรีม GELATO (เจลาโต้) เป็นไอศกรีมประเภทหนึ...
Read More
About Gelato
  • 26 June 2017
  • 4074
  • 0
อายุของไอศกรีม และวิธีการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุและความอร่อยของไอศกรีม เป็นคำถามยอดฮิต ว่าไอศกรีมสามารถเก็บได้นาน...
Read More